O impacto do corte das verbas para as universidades federais